Tietosuojaseloste / Privacy Policy for

(Versio 20.04.2018)

1. Rekisterin nimi

Yeply asiakasrekisteri

 2. Rekisterinpitäjä

Yeply Oy (jäljempänä “Yeply” tai ”me”)

Y-tunnus 2757654-4

Sinimäentie 14

02180 Espoo

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tommi Särkkinen (info@yeply.fi)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yeply käsittelee asiakkaidensa tietoja tarjotakseen heille pyörähuoltoa.  Asiakkaat ovat Yeplyn käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään palvelun toteuttamiseen ja asiakassuhteen hoitoon sekä Yeplyn palveluiden markkinointiin asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Asiakkaan ei sensitiivinen henkilötieto – etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikäryhmä, kodin etäisyys huoltoautosta, tieto mistä asiakas on kuullut Yeplystä
  • Tiedot polkupyörän huoltohistoriasta – suoritetut toimenpiteet, ajankohta, hinta
  • Markkinointilupa
  • Lokitiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään varauksen teon sekä pyörän luovutuksen yhteydessä asiakkailta.

7. Evästeiden käyttö

Yeply verkkosivut käyttävät evästeitä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Yeply käyttää palvelunsa tuottamisessa alihankkijoita, kuten palvelun kehityskumppania (Montel Intergalactic), hosting-palvelujen tarjoajaa (Montel Intergalactic), varauspalvelun tarjoajaa (Visma digital booker), joilla saattaa heidän palvelunsa toteuttamiseksi olla tarvittavassa laajuudessa pääsy henkilötietoihin.Yeply:llä on asianmukainen sopimus näiden tahojen kanssa ja annamme sinulle halutessasi tarkemmat tiedot näistä kumppaneistamme.

Yeply saattaa käyttää tietoja myös omien tuotteidensa ja palveluidensa käyttöön, kehittämiseen tai markkinointiin liittyen.

Tietoja saatetaan luovuttaa myös tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineisto talletetaan vain sähköisesti.

Yeplyn tietokantoihin, joissa tieto talletetaan, on pääsy vain tietokantoja ylläpitävällä henkilöstöllä, joka on varmistettu käyttäjäoikeuksilla. Käyttöliittymissä näytetään vain ne tiedot jotka ovat tarpeen kunkin käyttäjäroolin työtehtäviä varten. Käyttöliittymän näkymät ja pääsyoikeudet ovat rooli- tai käyttäjäkohtaisia.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Tietojen säilytysaika

Säilytämme edellä kuvatulla tavalla henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

12. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Sinun tulisi tehdä pyyntö tästä osoitteeseen info@yeply.fi.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, tai jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Yeply voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin muutetaan olennaisesti, ilmoitamme asiasta kaikille asiakkaille heidän ilmoittamiin sähköpostisosoitteisiin.